Cele projektu

Funds ueFunds polFunds ue mark
Przedmiotem projektu jest rozwinięcie Platformy Universality poprzez opracowanie, implementację i wdrożenie funkcjonalności AI Driven HR, tj. Inteligentnego asystenta studenta i rekrutera. Universality jest platformą, która łączy studentów, pracowników uczelni oraz przedstawicieli firm informatycznych. Jako jeden z pierwszych projektów w Polsce, w obszarze kształcenia IT bezpośrednio łączy naukę z biznesem już od “pierwszego dnia studiów”. Firmy informatyczne mogą umieszczać w platformie zadania i wymagania kompetencyjne. Zadania docierają do studentów dwoma kanałami: poprzez prowadzących zajęcia w ramach prowadzonych przedmiotów oraz bezpośrednio jako ścieżki kariery. Ideą AI Driven HR jest stworzenie wirtualnego asystenta BOT, który będzie w stanie sparować kandydatów, którzy w chwili obecnej nie posiadają jeszcze wiedzy i umiejętności do objęcia stanowiska, ale którzy dobrze rokują pod kątem rozwoju w nowoczesnych kierunkach. Narzędzie to poprowadzi kandydata, rozwijając jego umiejętności oraz docelowo zapewni wykwalifikowanych kandydatów pod otwierane dopiero w przyszłości pozycje w kluczowych dziedzinach IT.
circle
circle
kleks
circle
circle
circle

Opis projektu

Funds ueFunds polFunds ue markFunds ncbr

Spółka Universality Sp.z.o.o. realizuje projekt pn.„AI driven HR”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: Wsparcie Prowadzenia Prac B+R Przez Przedsiębiorstwa, Działanie 1.3: Prace B+R Finansowane z Udziałem Funduszy Kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów Badawczo-Rozwojowych w Fazie Preseed Przez Fundusze Typu Proof Of Concept – Bridge Alfa.

Numer umowy o Wsparcie:NR 1/LEONARTO ALFA/2019 z dn. 18 lutego 2019 roku

Wysokość dofinansowania projektu z UE:800 000 PLN

Цей сервіс використовує файли cookies. Користування вітриною означає надання згоди на їх збереження або відтворення згідно з налаштуваннями браузера. Dowiedz się więcej